Media patronage

 • International Focus Program Final Conference Health Law, Gdańsk, 8th-12th May 2013

 • VIII International Scientific - Educational Conference  „Life-Giving Death – In Memory Of Elizabeth Kübler-Ross”, Bialystok, 23th-26th  May  2013

 • Promocja zdrowia w procesie kształcenia młodzieży, Warszawa, 11 październik 2013

 • Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej, Warszawa, 14 luty 2014

 • Rola aktywności ruchowej w edukacji zdrowotnej, Warszawa, 11 kwiecień 2014

 • Edukacja zdrowotna w kontekście higieny człowieka i ochrony środowiska, Warszawa, 13 czerwiec 2014                         

 • XIII Ogólnopolska Konferencja  Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Białystok 14-16 maja 2014

 • IX International Scientific - Educational Conference  „Life-Giving Death – In Memory Of Elizabeth Kübler-Ross”, Bialystok, 22th-25th  May  2014

 • X International Scientific - Educational Conference „Life-Giving Death – in  Memory of Elizabeth Kübler-Ross”, Bialystok, 23th-26th April   2015

 • VII    Podlasian International  Scientific Conference   - 15 Year of  Department  of  Integrated Medical Care, Białystok, 23th-26th April   2015

 • IV Międzynarodowa Konferencja - „Aktywność fizyczna i odżywianie w zdrowym stylu życia" Biała Podlaska 25-26 maja 2015

 • XI International Scientific - Educational Conference „Life-Giving Death – in Memory of Elizabeth Kübler-Ross”, Bialystok, 14th-17th April 2016

 • XII International Scientific - Educational Conference „Life-Giving Death – in Memory of Elizabeth Kübler-Ross”, Bialystok, 18th-21th May  2017

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Choroby cywilizacyjne a styl życia" Biała Podlaska,  19th-20th May  2017

 • XIII International Scientific - Educational Conference „Life-Giving Death – in Memory of Elizabeth Kübler-Ross”, Bialystok, 17th-20th May  2018

 • XIV International Scientific - Educational Conference „Life-Giving Death – in Memory of Elizabeth Kübler-Ross”, Bialystok, 23th-26th May  2019